สั่งของส่งทางเคอรี่ตั้งเเต่วันที่5 ป่านนี้ยังไม่ถึงเลย ของอย่างอื่นก็เคอรี่เเต่ว่าถึงก่อนแล้ว