เราอาจจะมาพบกัน เพื่อให้รู้ว่า เราชอบคนแบบนี้ แต่เราไม่ใช่สำหรับกันและกัน แค่นั้นเอง