กูเรียนเกี่ยวกับสาขานี้ก็ไม่ใช่ว่ากูอยากไปดู Joker ,ป่าวว่ะ ไอเหี้ย ไม่มีเงิน จบป่ะ