เมนเจน หมายความว่ากูจะด่าคนที่ot3และด่าเจน แต่กูจะชมเจนเป็นหลักก็เรื่องของกู