เยลคือแอพเดียวบนโลกที่แอพอื่นก็สู้ไม่ได้เพราะแม่งมีแค่เยลแอพเดียวที่เราสามารถพิมพ์อะไรก็ได้แล้วไม่มีใครรู้ว่ากูคือใคร