#แจกศัพท์ก่อนสอบ Intercourse(n.) : มีเพศสัมพันธ์ menstruation (n.) : มีประจำเดือน rebel (n.) : กบฎ delinquent (n.) : อาชญากร familiar (n.) : คุ้นเคย