เพื่อนมัธยมกูก็คือชอบมาบี้หัวนมกู อีสัส เหี้ยชิบหาย