เราชาร์ทโน๊ตบุ้ตไปด้วยละเอาโน๊ตบุ้คชาติโทรสับไปด้วยได้ปะ มันมีผลเสียรมะ