คือเราชอบฉี่รดที่นอนเวลาเมาอะเป็นเพราะไรวะแต่ถ้าปกติคือไม่ฉี่นะ งง