ถึงความเป็นสลิ่มจะมีไม่เท่ากัน แต่มึงก็ยังเป็นอยู่ดีอิสัด