เห็นคนโพสต์ถามเรื่องเตี๋ยวเรือเลยมีเรื่องเล่ท ตอนนั้นเราไปอนุกำลังจะกลับกับเพื่อน แล้วไปนั่งกินเตี๋ยวเรือกัน เราเดินไปเซเว่นไปซื้อคาพิสกิน