ปกติเล่นสายสัตว์ป่ากับแอส แต่หลังๆมานี้ไม่ชนะเลย ;_; เปลี่ยนไปเล่นไรดีง่า