หลังจากที่แจกกาเกาไปไม่มีใครทักมา คิดว่าน่าจะเกิดจากไม่ได้ตั้งรูปตัวเองใช่ไหม5555