คือเราเป็นงี้ เวียนหัวและปวดหัว คลื่นไส้นิดๆ และรู้สึกได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเร็วมาก มันก็เจ็บๆปวดๆด้วย สักพักก็เต้นปกติ ละเวลาลุกยืนหรืออะไร