ถ้าอยากจะเจอความรักดีๆ ก็จำหน้าเพื่อนพี่ไว้ อันนั้นอะไม่ดี