กูถามเพื่อนว่าใน mv boom ของ nct dream บางฉากทำไมไม่มีแฮชาน เพื่อนบอกกูหาไม่เห็นเอง มึงงง ก็บางฉากมันไม่มีจริงๆอะ