ไอที่มาประโยคนึงแล้วหายนี่พิมเสร็จแล้วโยนโทรศัพท์ทิ้งใช่มะ