ด้อมป๋อจ้านเขาเปิดโดเนตกันที่ใดทำไมกูไม่รู้วววววว😭