ถ้าทำงานadmin วันเสาร์ได้พักจริงๆปะ หรือต้องคอยตอบงาน