ทำไมเหมือนกัน https://twitter.com/stroberiyoongi/status/1330342596787404800?s=19