ไม่ใช่ว่าไม่อยากชัดเจน แต่เป็นห่วงครสอีกฝ่าย เพราะรู้ดีว่าคนรอบข้างตัวเองเป็นยังไง...ญญ