คำว่า บีโฮ เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไงง่า เราเขียนไปแบบนี้ BHo (5555555 อะไรเนี่ย) ;_____;