เพื่อนกุคือแบบมีแดดดี้เลี้ยงงง กุแบบบัพไอ้เหี้ยไม่คิด5555