คุยกับผญคนนึงอยู่แต่เขาชอบหาย ตอบช้าอีกวันมาตอบ ควรหยุดป่ะ