พรุ่งนี้บังทันมีคอนฟรีบ่ายโมงเป็นต้นไปทางยุทุ้บ เรียนเชิญค่ะ