ติ่งชอบบอกโทษค่ายที่ทำไมไม่อบรบเวลาไอดอลเหยียด แต่ทานโทษนะคะลูกมึง8ขวบหรอถึงรู้เอง ศึกษาเองไม่ได้งง