เค้าสูบบุหรี่แล้วขากเสลดใส่หน้ามึงหรอ เลิกเอ๋อ ร้อนวิชาอะไรนัก