วินวินสูบหรี่เบ๋อ น่าสนใจนะ แบรนแร้งกิ้งอาจจะขึ้นเหมือนจองอูก็ได้นะ