อยู่มาจนจบมัธยมจะขึ้นปีหนึ่งแล้วยังไม่มีใครมาจีบเลย มหาลัยคือไม่หวังอะ