ลูกค้า: ลูกค้าคือพระเจ้า ฉัน: เคยตายบนไม้กางเขนยังคะ