การมีชู้ไม่ใช่ปกติค่ะอีดอก มันคือคนสันดานไม่รู้จักพอ สิ่งที่ควรปกติคือการซื่อสัตย์ต่อคนรัก