how toถ้าต้องอ่านนส.ไปเรียนหรือไปสอบแล้วนส.เป็นอิ้งหมดเลยไม่มีไทยมีวิธีอ่านและจำกันยังไงหรอคะ คือเราไม่เก่วอิ้งด้วย🥺🥺🥺