เวลาสั่งของแล้วฝนตกนี่กูรู้สึกผิดอะไอเหี้ย แต่กูสั่งตอนมันยังไม่ตกไง นุขอท่ดนะคะ