เราชอบอยู่คนเดียว แต่เราก็ชอบที่จะให้ใครมาอยู่เงียบๆข้างๆเราเช่นกัน