เวลากูชอบใคร กูไม่เคยบอกให้เขาเปลี่ยนอะไรภายนอกให้กูเลยนะ เพราะถ้ากูชอบแล้วก็แสดงว่ากูชอบแบบนั้น