คนที่หล่อมากๆสำหรับกูคือ วีบังทัน หล่อืุกมุมหล่อแบบดูไม่จืด หล่อมาก