เมื่อไหร่เยลจะมูฟออนจากเรื่องหีๆควยๆสักที กุล่ะเบื่อ