หาคนไม่รู้จักมาคุยกันแบบไม่รู้จัก ไม่ต้องรู้เรื่องกันและกันมากนัก เอาที่สะดวกอยากให้รู้จัก ทำเหมือนคนขี้อายต่อกัน #ญญ