Dynamite, Life Goes On​ Butter, PTD ทั้งหมดเป็นภาคต่อของความรู้สึก​ ณ ตอนนั้นของ BTS มันจะมีศิลปิน​สักกี่คนที่พยายาม​ถ่ายทอดครส.ให้ฟค.รับรู้ผ่านเพลง