“ความจริงคือ เราไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะต้องไปคิดถึงเขาเลยด้วยซ้ำ ”