ช่วงนี้ติดของนอกมาก กูพรีแค่ของตปทอย่างเดียวเลยรอจนใจจะขาด อยากใส่ก็รอนะคะ