ผัวกูจะบินไปซื้อไอ13เมืองนอก กุไม่ให้มันไป สุดทะเลาะกัน