ถ้ากุเป็นชาวต่างชาติถึงจะชอบลิซ่ามากแค่ไหน กูก็ไม่มาเที่ยวประเทศที่ฉีดวัคซีนไม่มีคุณภาพ ฉีดผสมหรอก