แปลกป่ะนี้เป็นชอบ sex แบบให้ปิดตา หรือ มัดมือเวลาทำ แล้วชอบให้ทำแรงๆ แล้วก็ชอบให้กัด แล้วก็เป็นคนกัดเองด้วย แล้วก็อยากลองจูบแบบที่กัดปากจนเลือดออก