ไม่ชอบความรู้สึกที่ไม่แคร์กันไม่ใส่ใจกันเหมือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องโกหก