ทองที่ทำดีไซต์เป็นรูปชาแนลบ้างไรบ้างนี่ไม่ผิดลิขสิทธิ์เหรอ