เพื่อนแฟนเก่าปลอบกูแค่ว่า เธอจงจำไว้ ผช มันจะคิดได้ เมื่อมันเสียไปแล้ว