ฝากถึงคนชื่อ กอฟ ถ้าหายไปแล้ว ขอให้หายไปเลยนะ อย่ากลับมาตอบเราเลย อย่าโทกลับมาเลย