จะทำยังไงกับไอเด็กเปตรที่มากรีดว้ายๆ มาป่วย ตอนเราทำงาน ไม่ไหวแล้วปวดประสาทพ่อแม่พูดมันก็ไม่ฟัง