กูที่บอกเพื่อนว่าชอบเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนะ เพื่อนกู: กูไม่ชอบอะ เหมือนอยู่กับคนบ้า